62. natjecanje mladih tehničara

Natjecanje mladih tehničara se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori i suorganizatori natjecanja su:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, osnovne škole, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture.

Državno povjerenstvo:

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva je Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4848-757, e-pošta: jasna.malus@hztk.hr
www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Tajnik Državnoga povjerenstva je  Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160; e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr, a predsjednik je doc. dr. sc. Damir Purković, prof., Sveučilište u Rijeci.

Razine, vremenik i organizatori natjecanja

1)    Školska/klupska razina: od 3. do 6. veljače 2020. (ponedjeljak – četvrtak) – organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture (klubovima), a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga

2)    Županijska razina/Grad Zagreb: 6. ožujka 2020. (petak) – provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba

3)    Državna razina: od 6. do 9. travnja 2020. (ponedjeljak – četvrtak) – provodi Državno povjerenstvo

Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama hrvatske zajednice tehničke kulture