Društvo pedagoga tehničke kulture županije Brodsko-posavske

Predsjednik: Mato Šimunović

Adresa:  Frankopanska 30, 35420 Staro Petrovo Selo   .

e-pošta: mato.simunovic1@gmail.com

Mobitel:  091 588 2367


Tajnik: Sunčica Dolovčak

e-pošta: suncha.d@gmail.com