Društvo pedagoga tehničke kulture u županiji Dubrovačko-neretvanskoj

Predsjednik:  Nives Radović

Adresa: Bitroće 42, 20213 Čilipi

e-pošta: nives.radovic@gmail.com Mobitel: 099 235 6442


Tajnik:  Niko Ljubić

Adresa: Vinogradci 5, Radovčići, 20215 Gruda

e-pošta: ljubic.niko@gmail.com