Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin

Predsjednik: Danijel Labaš

Adresa: Fortunata Pintarića 16A, 42000 Varaždin

e-pošta: danijel.labas2@skole.hr

Mobitel: 091/7313668


Tajnik:Darko Tomašek

Adresa: Dravska poljana 69, 42000 Varaždin

e-pošta: darko.tomasek@vz.htnet.hr

Mobitel: 092/3333700