Poziv za 5. izložbu radova – Mladi tehničari i njihovi mentori

Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture poziva Vas na 5. izložbu radova – Mladi
tehničari i njihovi mentori u sklopu programa susret Klubova mladih tehničara – mladi
tehničari i njihovi mentori.
Obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane učitelje koji su sa učenicima izrađivali ili
planiraju izraditi rad ili projekt da se prijave i sudjeluju na 5. izložbi radova – mladi tehničari i
njihovi mentori te svima nama predstave svoj rad, ideje, inovacije i kreativnost. Izložba je
predstavljanje zajedničkog rada učenika i mentora ili samostalni rad učenika uz mentorstvo
učitelja. Na izložbi mogu sudjelovati radovi ili tehničke tvorevine iz svih grana tehničke kulture.
Inovativne tehničke tvorevine Savez će kao i prošlih godina prijaviti na međunarodnu izložbu
inovacija ARCA u Zagrebu.

 

Klikom na poveznicu možete preuzeti Poziv na 5. izložbu radova.

Klikom na poveznicu možete preuzeti PRIJAVNICU.