Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije

Predsjednik:  mr. sc. Darko Suman

Adresa: Graci5ce 78, 52403 Gradišće

e-pošta:  darkosuman@gmail. com

Mobitel:  098 583 587


Tajnik:  Ivan Iskra

Adresa: Rovinjska 18 Pula

e-pošta: Ivan.iskra@skole.hr

Mobitel: 098 928 5825