Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka

Predsjednik:  Venelin Mehić   091/562-5331

e-pošta:  venelin.mehic@skole.hr


 

Tajnik:  Mate Adžić  091/790-3219