Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar

Predsjednik:  Renata Čizmin

Adresa: Ruđera Boškovića 5, Zadar
Tajnica: Branka Bajo