POZIV NA STRUČNI SKUP „PRIMJERI DOBRE PRAKSE 2023.“

 

Pozivamo Vas na stručni skup učitelja tehničke kulture „Primjeri dobre prakse 2023.“ koji će
se održati 23. i 24. rujna 2023. u Crikvenici hotel Omorika.
Pozivamo članove Udruga i Društava pedagoga tehničke kulture, učitelje tehničke kulture da se
odazovu pozivu i predstave primjer dobre prakse.
Svi koji žele prezentirati primjer dobre prakse obavezni su prezentaciju predati na mail Saveza
najkasnije do 16.9.2023.

Poziv i prijavnica su u privitku.

1.1.Poziv Primjeri dobre prakse 2023. Crikvenica

2.Prijavnica za Primjere dobre prakse 2023. Crikvenica

Mato Šimunović

Predsjednik HSPTK